Dienstverlening

cyclus_zorgeloos_opleveren2.jpg

 

Inspectie of een inventarisatie

Bij een inspectie worden alleen de door de opdrachtgever aangeduide locaties beoordeeld. Bij een inventarisatie wordt het gehele gebouw of bouwwerk beoordeeld op de kwaliteit van de aangebrachte bouwtechnische voorzieningen. Dit geeft u een breder beeld.

Inspectie op bouwkundige brandpreventie

Bij bestaande objecten voeren Applivice-experts inspecties uit op brandtechnische voorzieningen. Bij een inspectie worden bestaande brandpreventieve voorzieningen, of een specifiek gedeelte daarvan, onderzocht en beoordeeld. Een inspectie geeft uitsluitsel over mogelijke schade nadat installatie- of bouwwerkzaamheden in een gebouw zijn uitgevoerd. Het onderzoek wordt afgerond met een rapportage waarin de uit te voeren herstelwerkzaamheden zijn benoemd.

Brandrapporten en garanties

Applivice kan na een inspectie of inventarisatie uw voorzieningen in kaart brengen. Indien alle brandtechnische voorzieningen aan wet– en regelgeving voldoen kunnen wij voor u een logboek maken waarin alle voorzieningen nauwkeurig zijn gedocumenteerd en voorzien van de technische gegevens en brandrapporten. U kunt op elk gewenst moment het logboek raadplegen of overleggen aan de gemeentelijke overheid.

De gebruikers ontvangen een inlog die, afhankelijk van hun rol, bepaalde gegevens toont. Er is een inlog beschikbaar, voor u, uw klant en voor de gemeentelijke overheid.

Standaardgegevens zijn: sparingslijsten, foto’s, interactieve plattegronden, rapporten, locatie en garantie. Na oplevering ontvangt u ook een hardcopy van het logboek.

Wet- en regelgeving

Gemeentelijke verordeningen en de gestelde eisen in het bouwbesluit vereisen dat u aan wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast is het uw plicht om alle brandtechnische voorzieningen uitgebreid te documenteren. Dat betekent dat u weet waar deze zijn aangebracht en aan welke kwaliteitseisen deze voldoen. U dient te allen tijde aan de gemeentelijke overheid een rapport te kunnen overleggen waarin de technisch uitgevoerde voorzieningen, inclusief de bijbehorende brandrapporten, zijn gedocumenteerd.

Applivice helpt u om aan deze plicht te voldoen en heeft hiervoor het registratiesysteem KLAAR ontwikkeld. KLAAR staat voor Kwaliteit Logboeksysteem Aangebrachte Applicatie en Registratie. 

#zekerheid